Food & Restaurants in Lonavala

Little Italy Restaurant & Bar
At Hotel Gautam Wadekar Road LoanavalaLonavala,Maharashtra,
Cafe Coffee Day - Lonavala Dam
Opp. Lonavala Lake Lonavala Dam C/O Divyalok BunglLonavala,Maharashtra,http://www.cafecoffeeday.com Locality: Lonavala Dam
Cafe Coffee Day - Maganlal Chikki
Maganlal Chikki, Lonavla Cafe Gulistan, Opp. Hpcl Petrol BunkLonavala,Maharashtra,http://www.cafecoffeeday.com Locality: Maganlal Chikki