Religious Places in Laheriasarai

Vishwakarma Mandir
Saied Ganj Laheriasarai,Bihar,
Shiv Mandir
Jail corner Laheriasarai,Bihar,
Kaali Mandir
Saied Ganj Laheriasarai,Bihar,
Hanuman mandir
Near police line Laheriasarai,Bihar,
Hanuman Mandir
Balbhadrapur chowk Laheriasarai,Bihar,
Hanuman mandir
Benta Laheriasarai,Bihar,
Gayatri mandir
Laheriasarai,Bihar,
Durga Mandir
Station Road Laheriasarai,Bihar,
Brahmasthan
Balbhadrapur Laheriasarai,Bihar,