Hospitals & HealthCare in Kanpur

1 img
Dr K C Agarwal
195, Anandpuri, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Harbans Singh Deewan Clinic
58/46, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr D K Sinha
111/216, Harsh Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Avinash Pathak
4-A, Shankracharya Nagar, Hari Building, Yashoda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Ashutosh Mishra
117/62-C, O-Block, Geeta Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Anil Jain
A-2, Sarvodaya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr A N Pandey
113/57, Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr A K Purwar
117/2/195, Naveen Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Varun Hospital (p) Limited
15/201, Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Tomorrows Healthcare (p) Limited
15/79, 2nd Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh,