Hospitals & HealthCare in Kanpur

1 img
Kanpur Diagnostic Centre
238-C, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Homoeopathy House
117/230, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Gneurome Diagnostic Centre Private Limited
111/75, Ashok Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Vinod Kumar Mishra
7/154, Ratan Apartment, Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Vinay Krishna
14/17, New Officers Colony, Rawatpur, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Vinay Gupta
Rai Purwa, Deo Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Vimla Gupta
73, Anandpuri, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Vikas Dixit
Opposite L L R Hospital, Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr Vicky Arora
13/340, Block No.6, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,
1 img
Dr U C Srivastava
118-A/38, Ashok Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh,